Loading

Lokomotywownia Pozaklasowa w Zbąszynku

"Trakcja i Wagony" Nr.4/1981

Lokomotywownia Pozaklasowa w Zbąszynku do września 1980 ar. eksploatowała oraz naprawiała parowe i spalinowe pojazdy trakcyjne. W związku ze zelektryfikowaniem w 1980 r. odcinka Poznań - Zbąszynek zaszła konieczność przystosowania lokomotywowni do wprowadzenia trakcji elektrycznej w tym elektrycznych zespołów trakcyjnych i do zwiększenia ogólnej zdolności naprawczej taboru trakcyjnego.
W ramach robót związanych z przystosowaniem lokomotywowni do zwiększonych zadań przebudowano i zmodernizowano część hali lokomotywowni o łącznej powierzchni około 3200 m2. Dzięki temu uzyskano 3 stanowiska przeglądowo-naprawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych, 8 stanowisk dla lokomotyw oraz stanowiska do naprawy silników trakcyjnych i zespołów pojazdów trakcji elektrycznej.
Przebudowaną i zmodernizowaną część hali wyposażono w:
- tokarkę podtorową typu UGB-150,
- trzystanowiskową zapadnię typu K-1252,
- konstrukcję z elekrowyciągiem o udźwigu 8 ton,
- urządzenia do naprawy pantografów i silników trakcyjnych
Ponadto zostały wykonane roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i remontowe obejmujące:
- budowę, przebudowę i modernizację kanałów rewizyjnych w hali lokomotywowni o łącznej długości 490 m oraz torów trakcyjnych o długości Około 1100 m, które umożliwiają wprowadzanie na stanowiska naprawcze w hali w tym na tokarkę podtorową i zapadnię oprócz lokomotyw elektrycznych i spalinowych również całych trzy wagonowych składów elektrycznych zespołów trakcyjnych.
- wybudowanie fundamentu i zamontowanie na nim tokarki podtorowej typu UGB-150 do obtaczania zestawów kołowych lokomotyw i elektryi znych zespołów trakcyjnych, bez potrzeby wywiązywania tych zestawów z pojazdów,
- wybudowanie fundamentu dołu zapadni obejmującego trzy kanały rewizyjne i zainstalowanie w nim zapadni o wzmocnionej konstrukcji typu K-1252,
- montaż i zainstalowanie konstrukcji stalowej z elektrowcią-giem o udźwigu 8 ton, obejmującym gniazda naprawcze do demontażu silników trakcyjnych z wywiązanych na zapadni zestawów kołowych oraz naprawę i montaż tych silników,
- zmodernizowanie i zainstalowanie 12 - ocieplanych bram wjazdowych,
- obniżanie poboczy kanałów rewizyjnych w hali ułatwiających naprawę urządzeń przy podwoziach pojazdów trakcyjnych,
- przystosowanie pomieszczeń warsztatowych do naprawy urządzeń elektrycznych pojazdów trakcyjnych,
- wyremontowanie dachu i świetlików lokomotywowni,
- zainstalowanie oświetlenia w kanałach rewizyjnych i zmodernizowanie oświetlenia hali,
- zainstalowanie urządzeń sygnalizujących stan napięcia w sieci trakcyjnej nad kanałami rewizyjnymi w hali.

 

Rys. 1. Wjazd do hali lokomotywowni

Rys. 2. Widok zabudowanej tokarki podtorowej z szafą sterowniczą, od strony kanału wiórowego, z wjeżdżającym na nią elektrycznym zespołem trakcyjnym

 

Wszystkie wymienione roboty - o wartości wynikowej około 7,2 min zł - zostały wykonane od 10 IV 1978 r. do 10 IX 1980 r. przez załogi służb drogowej i trakcji węzła Zbąszynek oraz Oddziału Robót Budowlanych z Poznania. Przy wykonaniu tych robót pracowało w sumie około 135 pracowników i zużyto 330 ton cementu, 1100 ton żwiru, 100 m3 drewna oraz około 37 ton stali zbrojeniowej.Typowa dokumentacja na fundament tokarki podtorowej i fundament zapadni była adaptowana do warunków lokomotywowni w Zbąszynku przez Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu. To samo biuro opracowało dokumentację techniczną na nowe kanały rewizyjne i konstrukcję wsporcza elektrowciągu. Na zmodernizowane bramy, obniżone pobocza kanałów rewizyjnych i inne szczegóły instalacyjne pracownicy służb trakcji i drogowej opracowali szkicową dokumentację.