Loading

Osiągnięcia przemysłu maszyn ciężkich i transportowyh ZSRR

"Trakcja i Wagony" Nr.1/1981

W Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie została zorganizowana w dniach od 28 października do 15 listopada 1980 roku wystawa pod nazwą "Przemysł masizyn ciężkich i transportowych ZSRR", prezentująca osiągnięcia radzieckiej nauki i techniki w dziedzinie budowy maszyn metalurgicznych, górniczych, dźwignic, silników wysokoprężnych oraz pojazdów trakcyjnych i wagonów.

Rys. 1. Uniwersalna lokomotywa spalinowa typu TE129 z przekładnią elektryczną

 

Na wystawie pokazano, między innymi, wiele modeli lokomotyw pociągowych i manewrowych oraz najnowszych typów wagonów, a także model bębnowej wywrotnicy wagonowej, przystosowanej do 8-osiowych wagonów-węglarek.
Wśród modeli lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną przedstawiono 6-osiową uniwersalną lokomotywę pociągową TE129 i 8-osiową lokomotywę manewrową TEM7. Pokazano także 4-osiową spalinową lokomotywę manewrową TGM6a z przekładnią hydrauliczną.
Lokomotywa TE129 (rys. 1) ma elektryczną przekładnię prądu przemiennego - stałego z prostownikami krzemowymi, moc 2942 kW, masę 126 t, nacisk na oś 21 t + 2%, prędkość konstrukcyjną 120 km/h, siłę pociągową (mocy ciągłej) 24,1 MN.

Rys. 2. Lokomotywa spalinowa typu TEM7 z przekładnią elektryczną

1 - sprzęg samoczynny,
2 - sekcja chłodnicy,
3 - regulator hydrauliczny napędu wentylatora,
4 - wentylator chłodnicy,
5 - napęd urządzeń pomocniczych,
6- silnik spalinowy,
7 - generator olówny,
8 - filtr centralnego systemu powietrznego,
9 - zespól wentylatorów systemu powletrznepo,
10 - sprężarka,
11 - przedział wysokiego napięcia,
12 - pulpit sterowniczy,
13 - bateria akumulatorów,
14 - zbiornik paliwa,
15 - wzbudnica,
16 - rozrusznlk-penerator,
17 -urządzenie przeciwpożarowe,
18 - wtryskiwacz paliwa

 

Rys. 3. Lokomotywa spalinowa typu TGM6a z przekładnią hydrauliczną

Lokomotywa TEM7 (rys. 2) jest przeznaczona zarówno do pracy manewrowej, jak i pociągowej w kopalniach. Zastosowano w niej dwa wózki 4-osiowe wszystkie osie napędne moc silnika spalinowego - 1471 kW, przekładnia elektryczna prądu przemiennego - stałego, masa służbowa - 180 t, maksymalna prędkość konstrukcyjna mocy ciągłej - 10,3/11,6 km/h.
Lokomotywa TGM6a (rys. 3) może być stosowana do pracy na liniach kolejowych o prześwicie toru 1520 lub 1435 mm. Moc lokomotywy wynosi 883 kW, maksymalna prędkość dla pracy pociągowej - 80 km/h, a dla pracy manewrowej - 40 km/h, masa służbowa - 90 t -3%.
Wśród modeli wagonów pokazano, między innymi, 4-osiowy wagon samowyładowczy do przewozu ziarna, 8-osiowe cysterny do przewozu produktów naftowych (model 15-880) i amoniaku (model 15-1581), 12-osiowy wagon do przewozu płynnej surówki żelaza.
Podczas trwania wystawy, w dniach 29 i 30 października 1980 r. specjaliści radzieccy wygłosili 9 referatów. Między innymi został wygłoszony przez A. I. Łoginowa referat poświęcony rozwojowi produkcji wagonów w ZSRR, opublikowany w nr. 11-12/80 naszego miesięcznika.

mgr inż. Stefan Krychniak