Loading

Poprawa odbioru komunikatów nadawanych w pociągach ekspresowych

"Trakcja i Wagony" nr 9/88

W wagonach pociągów ekspresowych od kilku lat wykorzystywana jest instalacja rozgłoszeniowa do nadawania przez drużynę konduktorską komunikatów oraz audycji muzycznych na całej trasie przejazdu. W obecnym rozwiązaniu instalacji rozgłoszeniowej w wagonie komunikaty mogą być wygłaszane przez stanowiska rozgłoszeniowe zainstalowane w przedziale kierownika pociągu, z mikrofonu wmontowanego w słuchawkę znajdującą się na obudowie wzmacniacza akustycznego oraz z szafki znajdującej się na korytarzu wagonu.

W przypadku nadawania komunikatu z korytarza wagonu, przy prawidłowo funkcjonującej instalacji rozgłoszeniowej jakość jego jest dobra pod względem akustycznym. Natomiast w przypadku nadawania komunikatu ze stanowiska rozgłoszeniowego jakość jego była znacznie gorsza a niekiedy niezrozumiała dla podróżnych. Spowodowane to jest przez powstawanie tzw. sprzężenia zwrotnego występującego w przedziale, gdzie zainstalowane jest stanowisko roz-głoszeniowe. Polega ono na tym, że treść komuniktu mówionego do mikrofonu przez obsługę stanowiska rozgłoszeniowego przekazywana jest ponownie z głośnika zainstalowanego w tym przedziale. W związku z tym poszczególne słowa nakładają się na siebie, czyniąc komunikat niezrozumiały.

W związku z powyższym podjęto starania zmierzające do wyeliminowania tego zjawiska. W Centralnym Biurze Konstrukcyjnym w Poznaniu we wrześniu 1987 rotku opracowano dokumentację, dzięki której stała się możliwa zabudową dodatkowego wyłącznika pod drzwiami szafki gniazda rozgłoszeniowego 8-biegunowego. Wyłącznik ten, po otwarciu szafki i podłączeniu wtyku do gniazda 8-biegunowego (w instalacji rozgłoszeniowej) magnetofonu i mikrofonu, powoduje stałe wyłączenie głośnika w przedziale, w którym jest zabudowany.

Rozwiązanie to znalazło zastosowanie w wagonach budowanych w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu dla PKP.

Opracowana w CBK PKP dokumentacja oparta jest na dokumentacji wagonu typu 111 Ag, jednak ze względu na podobieństwo instalacji rozgłoszeniowej w innych typach wagonów rozwiązanie to może Ibyć powszechnie stosowane zarówno w wagonach budowanych, jak i naprawianych.

Rys. 1.
Sposób podłączenia wyłącznika do instalacji rozgłoszeniowej wagonu

l - dodatkowy wyłącznik,
2 - dodatkowy rezystor,
3 - gniazdo rozgloszeniowe 8-biegunowe,
4 - nastawnik głośności,
5 - transformator głośnikowy,
6 - głośnik

Wprowadzenie dodatkowego wyłącznika do wagonowej instalacji rozgłoszeniowej (rys. 1 i 2) znacznie usprawniło pracę drużyn pociągowych. W wagonie z zainstalowanym wyłącznikiem ńie ma potrzeby nadawania komunikatu z korytarza, gdzie przebywają pasażerowie, rozmawiający lub przechodzący z wagonu do wagonu.

Po zakończeniu nadawania audycji ze stanowiska rozgło-szeniowego z gniazda 8-biegunowego wyjmowany jest wtyk, następnie zamyka się drzwi szafki i następuje automatyczne podłączenie głośnika do instalacji rozgłoszeniowej wagonu. Podczas wykorzystywania stanowiska rozgłoszeniowego w innym wagonie tego składu, w wyżej omawianym przedziale następuje odtwarzanie, tak jak w każdym innym przedziale.


Rys. 2.
Elementy dodatkowego wyłącznika

1 - dodatkowy wyłącznik,
2 - dodatkowy rezystor,
3 - gniazdo rozgłoszeniowe 8-biegunowe