Loading

Przenośne latarnie do sygnalizowania końca pociągu

"Trakcja i Wagony" Nr.11-12/1980

UKD:656.252.2:629. 048.8

Do sygnalizowania końca pociągu towarowego lub innego, nie mającego latarń końcowych wbudowanych w wagon, stosuje się dwie latarnie przenośne typu ELN-8, produkowane w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych.
Latarnie te mają dwie baterie akumulatorowe zwykłe lub gazoszczelne o napięciu znamionowym 2,4 V i pojemności 6 Ah każda.Latarnie te są wyposażone w migacz elektroniczny i wyłącznik zmierzchowy, który włącza żarówkę latarni, gdy natężenie oświetlenia zewnętrznego wynosi od 120 do 250 lx. Żarówka 2,5 V, 0,5A jest umieszczona w ognisku odbłyśnika wykonanego z aluminium polerowanego. Przednią szybę latarni stanowi płaski filtr czerwony. Światłość kierunkową latarni w świetle czerwonym jest IiT = 0,65 cd, co w warunkach nocnych, przy idealnej widoczności meteorologicznej, zapewnia widoczność sygnału z odległości rzędu 600 m. Przy złych warunkach atmosferycznych widoczność przenośnego sygnału końca pociągu jest niewystarczająca. Wartość światłości kierunkowej IfT -0,65 od jest nieporównywalna ze światłością kierunkową latarń końca pociągu Wbudowanych w wagon, którą przepisy UIC 532 VE określają na I = 15 cd. Oczywiście trudno jest osiągnąć tak dużą wartość światłości kierunkowej dla latarni przenośnej zasilanej z akumulatorów, których liczba ze względu na masę latarni jest ograniczona do dwóch.
Przepisy UIC nie określają światłości kierunkowej latarń przenośnych sygnalizujących koniec pociągu. Aby polepszyć widoczność latarni ELN-8, zastosowano w niej światło migające, które jest kilkakrotnie lepiej spostrzegane przez obserwatora niż światło stałe. Częstotliwość błysku wynosi około 70 błysków na minutę, a czas błysku jest rzędu 300 ms. Barwa filtru czerwonego latarni i jego współczynnik przepuszczalności powinien być zgodny z normą BN-70/6868-03 — „Szkła sygnalizacyjne".
Latarnia przenośna końca pociągu zapewnia świecenie przez co najmniej 24 godziny światłem ciągłym i 40 godzin światłem migowym przy akumulatorach gazoszczelnych. Przy akumulatorach zwykłych czas świecenia wynosi 22 godziny przy świetle ciągłym i 36 godzin przy świetle migowym.
Latarnie przenośne końca pociągu mają tarcze tłowe, na których jest namalowany biało-czerwony sygnał dzienny końca pociągu. Tarcze tłowe są wykonane z tworzywa lub metalu. Latarnia z tarczą tłową z tworzywa waey 4,9 kg, podczas gdy latarnia z tarczą tłową z metalu waży 5,2 kg. W obydwóch wersjach wykonania latarnie są bardzo ciężkie i trudne do noszenia dla obsługi pociągu.
Niska światłość latarni oraz jej duża masa spowodowały, że zaczęto poszukiwać innych rozwiązań konstrukcji przenośnych latarni końca pociągu. Między innymi został wykonany w COBiRTK model latarni końca pociągu, w której jako źródło światła została zastosowana lampa neonowa. Latarnia została wyposażona w 6 baterii suchych R20.
Biorąc pod uwagę średni pobór prądu 6 mA przez lampę neonową przy napięciu 9 V oraz czas błysku rzędu 70 ms i częstotliwość 60 błysków na minutę, znajdujące się w latarni baterie umożliwiają około 1000 h jej nieprzerwanej pracy. Jest to nieporównywalne z czasem świecenia latarni z akumulatorami.
Pomierzona maksymalna światłość modelowej latarni w świetle czerwonym Imax = 2,74 cd jest około trzykrotnie większa od światłości kierunkowej latarni ELN-8. Latarnia ta była próbowana w terenie i światło jej można było dostrzec z odległości powyżej 1500 m w warunkach nocnych, przy dobrej widoczności meteorologicznej, masa latarni wynosi 3,3 kg.

mgr.inż.Maria Łącka