Loading

Samowyładowcze wagony typu 425V

mgr Zdzisław ZADROŻNY
COBiRTK

Samowyładowcze wagony typu 425V

UKD:629.463.66

PKP mają 2- i 4-osiowe wagony samowyładowcze, przeznaczone do przewozu i wyładunku materiałów podsypkowych na szlakach kolejowych.Z uwagi na to, że większość tych wagonów była budowana w latach ,60. i w przyszłości część wagonów będzie wycofywana z eksploatacji z powodu fizycznego i ekonomicznego zużycia, powstanie konieczność uzupełnienia parku wagonów - nowymi.
Wagony samowyładowcze typu 425V, przeznaczone do przewozu i wyładunku materiałów podsypkowych, były produkowane przez KONSTAL-Chorzów na eksport (rys.)
Dwa wagony z serii eksportowej (nazwane umownie symbolami 425Vb/l, i 425Va/l) zostały zakupione przez PKP i skierowane do użytkowania przez Zakłady Budownictwa Kolejowego w Katowicach. Większość parametrów techniczno-eksploatacyjnych obydwu wagonów kształtowała się podobnie.
Różnice konstrukcyjne dotyczyły jedynie mechanizmów wyładunkowych. Wagon o symbolu 524Va/l jest wyposażony w mechanizm dozatora, a wagon o symbolu 425Vb/l - nie. Dozator powoduje rozgarnianie tłucznia podczas przemieszczania się wagonu, a regulacja odległości dozatora od główki szyny pozwala na regulację grubości u-kładanej warstwy tłucznia. Przy wyładunku wagonu 425Vb/l grubość układanej warstwy uzależniona jest od prędkości jazdy oraz stopnia otwarcia zasuw rozładunkowych.

Dane techniczno-eksploatacyjne wagonów typu 425V
kształtują się następująco:
szerokość toru - 1435 mm
typ wózka - 25 TNd
liczba wózków - 2
prędkość maksymalna - 1.00 km/h
masa własna (tara) - 23 000kg
długość wagonu ze zderzakami - 12 170 mm
pojemność ładunkowa - 32,6 m3
ładowność - 57 t
rozstaw osi wózka - 1800 mm
baza ślizgów bocznych wózka - 1750 mm
średnica toczna kół - 920 mm
baza wagonu (rozstawienie czopów skrętu) - 7150 mm
odległość od główki szyny do osi sprzęgu - 1040 mm
wysokość wagonu od główki szyny - 3585 mm
prędkość jazdy w czasie wyładunku - 3-5 km/h

Rys. 1. Prototypowy 4-osiowy wagon samowyładowczy 425 V - widok

Sterowanie ręczne i pneumatyczne mechanizmami dozującymi oraz zasuwami zsypu odbywa się z pomostu wagonu, przy czym:
- ciśnienie ładowania instalacji sterowania wynosi 0,51 MPa,
- minimalne ciśnienie w instalacji sterującej wynosi 0,3 MPa,
- robocza wysokość dozatora w odniesieniu do główki szyny wynosi od 50 do 150 mm.

Wyładunek wagonów odbywa się grawitacyjnie po otwarciu zasuw wyładunkowych. Sterowanie mechanizmów otwierania zasuw wyładunkowych odbywa się pneumatycznie lub ręcznie z pomostu przejściowego. Zastosowany w wag( nach sposób kierowania strumieniem ładunku umożliwia wyładunek na zewnątrz toków szynowych jedno lub dwustronnie oraz między toki szynowe.
W wagonie 425Va/l mechanizm wyładunkowy składa się z trzech niezależnych mechanizmów, tj.: otwierania i zamykania zasuw, kierownic i dozatora.
Dozator powoduje rozgarnianie wyładowywanego ładunku. Regulacja odległości dozatora od górnej powierzchni główki szyny umożliwia kładzenie ładunku o różnej grubości warstwy.
W wagonie 425Vb/l urządzenie wyładunkowe składa się z dwóch niezależnych mechanizmów, tj.:
- mechanizmu otwierania i zamykania zasuw;
- mechanizmu kierownic.

Grubość układanej warstwy uzależniona jest od pręc kości jazdy wagonu oraz stopnia otwarcia zasuw wyładunkowych.Ponieważ PKP zamierzają w przyszłości zakupić w KONSTALU wagony samowyładowcze o podobnej konstrukcji, producent wagonów, chcąc zorientować się co do przydatności wagonów będących w użytkowaniu w ZBK, zlecił COBiRTK obserwację ich eksploatacji, a wyniki eksploatacji zostaną uwzględnione przy produkcji wagonów przeznaczonych dla PKP.
Celem badań COBiRTK m. in. było praktyczne sprawdzenie przydatności wagonów do przewozu wybranych grup ładunków, oraz ewentualne zaproponowanie zmian w konstrukcji wagonów, mających na celu poprawę walorów u-żytkowanych wagonów w warunkach eksploatacji PKP.

Rys.2, 4-osiowy wagon samowyładowczy typu 425V-wymiary i charakterystyka załadowcza

 

Zakres obserwowanej eksploatacji obejmował próbne na-ładunki, przewozy i wyładunki wytypowanych ładunków (tłucznia i podsypki), okresowe kontrole stanu technicznego wagonów oraz sprawdzenie podatności obsługowo-naprawczej.
W czasie trwającej 8 miesięcy eksploatacji prowadzone były naładunki, przewozy i wyładunki tłucznia, piasku i żwiru w normalnych dla PKP warunkach eksploatacyjnych.Naładunek wagonów odbywał się z góry chwytakiem, a wyładunek grawitacyjnie poprzez luki wyładunkowe na zewnątrz toków szynowych. Załadunek statyczny wagonu wynosił około 56 ton, średnia odległość przewozu 140 km, a czas obrotu od 2,5 do H3i dób (w zależności od rodzaju ładunku i odległości przewozu). W czasie obserwowanej eksploatacji każdy z wagonów przewiózł po około 3000 ton.
Pod koniec obserwowanej eksploatacji w wagonowni odbyło się sprawdzenie podatności obsługowo-naprawczej jednego z wagonów. Sprawdzono między innymi możliwość wymiany klocków i obsad hamulcowych, wywiązania wózków wagonowych, demontażu i montażu wózków, naprawy i wymiany urządzeń wyładunkowych, dostępu pracowników z narzędziami do poszczególnych części i podzespołów wagonu.
W okresie zimowym wystąpiły trudności z wyładunkiem wagonu. Powinna być przewidziana możliwość eksploatacji wagonu również w okresie zimowym (przy temperaturach ujemnych) oraz kontroli wyładunku z pomostu wagonu.
Przy wyładunku jednostronnym, na zewnątrz toków ;zy-I nowych, w wagonie pozostaje kilka ton ładunku po stronie przeciwnej do tej, z której dokonano wyładunku, wcbec czego w instrukcji obsługi oraz na wagonie powinno być wyraźnie zaznaczone, że wagony mogą być kierowane do normalnego ruchu dopiero po całkowitym opróżnieniu, a także oznaczone miejsca podparcia w przypadku unoszenia pudła wagonu, w miejscach nie kolidujących z hakami holowniczymi.

Wnioski

Próbna eksploatacja wykazała, że wagony typu 425V spełniają zadania, dla których zostały skonstruowane.Wybór odpowiedniej konstrukcji wagonu (z doza to rem czy bez) będzie uzależniony od decyzji odpowiednich s użb eksploatacyjnych.