Loading

Urządzenie do poziomego prostowania ścian bocznych wagonów węglarek czteroosiowych

 

inż. Jan Podemski

CBKT-ZNTK w Ostrowie Wlkp.

"Trakcja i Wagony" Nr.4/1981

 UKD:629.484:829.487

W numerze 5-6/80 miesięcznika „Trakcja i Wagony" przedstawiono założenia technologiczno-organizacyjne zmechanizowanej linii napraw wagonów towarowych węglarek. Linie takie w przystosowaniu do obecnych warunków i stanu istniejącego obiektów naprawczych oraz ich wyposażenia są organizowane w ZNTK im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp. i ZNTK w Bydgoszczy. Między innymi w liniach tych instaluje się urządzenia do poziomego prostowania bocznych ścian wagonów towarowych.

Opis urządzenia

Urządzenie do poziomego prostowania ścian bocznych czteroosiowych wagonów towarowych węglarek przedstawiono na rysunku. Niektóre jego daną, techniczne i eksploatacyjne ujmuje tablica.
Urządzenie to jest przeznaczone do prostowania „na zimno" słupków i poszycia metalowego -blaszanego ścian bocznych czteroosiowych wagonów towarowych węglarek, w układzie poziomym. Zadanie to jest realizowane poziomymi siłownikami hydraulicznymi, znajdującymi się na urządzeniu. Głównym elementem urządzenia jest rama stalowa silnej konstrukcji w kształcie bramy, mająca własny napęd „jazdy", co pozwala na dokładne ustawienie się urządzenia nad stojącym wagonem na stanowisku naprawczym.
Niezależnie od mechanicznego przemieszczania się całego urządzenia, poszczególne siłowniki mają mechaniczny przesuw na urządzeniu, co pozwala na ustawienie siłowników w dowolnym miejscu prostowanej ściany bocznej. Urządzenie to służy do prostowania odkształceń ściah bocznych, co należy do prac bardzo ciężkich.
Rama zewnętrzna jest wykonana jako konstrukcja stalowa całkowicie spawana. Główne słupy ramy są wykonane z ceowników ze stali 18G2A, a pozostałe elementy ze stali walcowanej w gatunku St3S. Ze względu na wielkość i kształt ramy musiała być ona wykonana w miejscu przeznaczenia. Ponieważ jednak nie zawsze wykonawcą ramy musi być użytkownik, przewiduje się więc opracowanie dokumentacji na ramę skręcaną na śruby. Pozwoli to na wykonywanie ram przez jednego wykonawcę dla wszystkich użytkowników.
Napęd „jazdy" jest wykonany jako oddzielny zespół zwartej konstrukcji mocowany do ramy zewnętrznej za pomocą śrub. Główne elementy napędu jazdy stanowią:
— koło toczne z dwoma obrzeżami o średnicy tocznej 315 mm,
— przekładnia zębata,
— korpus konstrukcja spawanej,
— silnik elektryczny prądu zmiennego o mocy 3 kW,
— wałek łączący silnik z przekładnią za pomocą sprzęgieł podatnych.

Urządzenie do poziomego prostowania ścian bocznych czteroosiowych wagonów towarowych węglarek

1 — rama zewnętrzna,
2 — napęd jazdy,
3— rama wewnętrzna ruchoma z mechanizmem podnoszenia,
4— siłownik do prostowania obwodzin,
5 — siłownik do prostowania ścian,
6 — siłownik do rozpychania ścian,
7 — belka z siłownikiem do ściągania ścian,
8 — mechanizm do podnoszenia belki,
9 — pomosty robocze,
10 — pulpity sterownicze,
11— układ hydrauliczny

Rama wewnętrzna ruchoma stanowi konstrukcję pomocniczą siłowników do prostowania obwodzin górnych naprawianych wagonów. Głównymi elementami tej ramy są belki przesuwne wykonane z kształtowników walcowanych.
Rama jest ustawiana w wymaganym położeniu za pomocą siłownika hydraulicznego przez krążki i zawiesia linowe.Do poziomego prostowania górnych obwodzin ścian wagonów zastosowano siłowniki dwustronnego działania (rozpychanie i ściąganie obwodzin) o maksymalnej sile nacisku 100 kN i skoku tłoczyska do 500 mm. Siłowniki mają wyposażenie specjalne w postaci przesuwnego podwieszenia na ramie wewnętrznej oraz specjalnych uchwytów obwodzin.Do poziomego prostowania wygiętych na zewnątrz słupków i blach poszyciowych bocznych ścian wagonów użyto siłowniki umieszczone na głównych słupach ramy zewnętrznej o maksymalnej sile nacisku 200 kN i skoku tłoczyska do 320 mm. Siłowniki można podnosić i opuszczać na dowolną, w określonym zakresie, wysokość za pomocą mechanizmów z wciągnikiem elektrycznym.
Do poziomego rozpychania słupków i blach poszyciowych ścian bocznych wagonów zastosowano siłowniki o maksymalnej sile nacisku 100 kN i skoku tłoczyska do 1000 mm, zawieszone na wciągniku elektrycznym. W zawiesiu linowym umieszczony jest amortyzator. Siłowniki mogą pracować na dowolnej wysokości wewnątrz naprawianego pudła wagonu.
Do przytrzymywania ścian za obwodziny górne przy prostowaniu słupków oraz do ściągania i rozpychania ścian naprawianego wagonu zastosowano siłowniki dwustronnego działania zawieszone na belce. Siła nacisku siłownika wynosi 100 kN, a skok tłoczyska wynosi 500 mm.

Określenie Jednostka Wielkość
Wymiary gabarytowe urządzenia

 

— długość   [mm]   6200
— szerokość [mm] 5400
— wysokość [mm] 5000
— rozstaw toru jezdnego [mm] 4330
Prędkość jazdy [m/min] 14
Moc zainstalowana  

 

— silniki (2) napędu jazdy [kw] 2X3
— silnik napędu pompy zasilającej [kW] 11
— silniki (3) wciągnika [kW]
[kW]
3
2 x 0,36
Siłowniki do prostowania    
— liczba [szt.] 8
— siła nacisku [kN] 100—200
— skok tłoczyska [mm] 320—1000
Układ zasilający dwie
pompy dwustronnego
działania
Czynnik roboczy olej Hydrol 10
Sterowanie z czterech pulpitów
sterowniczych

Do podnoszenia i opuszczania belki z siłownikiem do rozpychania ścian oraz siłownika do rozpychania ścian służy wciągnik/elektryczny, którego zawiesie jest wyposażone w amortyzator.
Z obu stron urządzenia do prostowania u-mieszczono pomosty robocze. Konstrukcja wsporcza pomostów wykonana jest z kształtowników walcowanych, podłoga z drewna, a poręcze z rur. Do pomostów prowadzą schody stalowe, przy których stopnie są wykonane z blachy żeberkowej, konstrukcja wsporcza z kątownika, a poręcze z rury podobnie jak przy pomostach.
Na urządzeniu są zainstalowane cztery pulpity sterownicze usytuowane na obu pomostach roboczych na których znajdują Się przyciski służące do sterowania jazdą i pracą urządzenia.
Układ hydrauliczny do zasilania ośmiu siłowników składa się z dwóch zespołów rasilania, z zespołu sterującego oraz z kompletu przewodów stałych i giętkich, rozprowadzonych po zewnętrznej ramie urządzenia.Dwie pompy o wydajności 2X25 l/min zapewniają ciśnienie 11 MN/m2.

Wyniki eksploatacji

Po przeszło rocznej eksploatacji urządzenia, prostowanie ścian bocznych wagonów typu 401W jest wykonywane w czasie znacznie krótszym od zakładanego. Urządzenie zainstalowane w ZNTK w Ostrowie Wlkp. nadaje się do* prostowania tylko w układzie poziomym ścian bocznych wagonów węglarek typu 401W z odmianami oraz węglarek wymiarowo i konstrukcyjnie podobnych. Jest to uwarunkowane:
— budową i wymiarami ramy,
— rozmieszczeniem i możliwością przemieszczania siłowników,
— skokiem siłowników,
— konstrukcją tłoczysk siłowników, a szczególnie ich końcówek.
W związku z powyższym obwodziry górne ścian wagonów prostować trzeba w oddzielnym urządzeniu.
Projektując dalsze urządzenia tego rodzaju, należy opracować je jako uniwersalne, a więc nadające się do prostowania ścian. Ponadto dla wagonowni i być może niektórych ZNTK celowe jest zbudowanie urządzeń nadających się do prostowania ścian nie tylko wagonów-węglarek, ale i wagonów innych rodzajów, np. krytych.
Wprowadzenie urządzeń do prostowania ścian bocznych wagonów powoduje:
— obniżenie pracochłonności,
— skrócenie postoju wagonów w naprawie,
— poprawę warunków pracy przez wyeliminowanie ciężkiej pracy ręcznej, prostowania młotami, ściągaczami śrubowymi oraz palnikiem i zastąpienie tej pracy mechaniczną pracą siłowników hydraulicznych,
— wyeliminowanie hałasu pochodzącego od prostowania młotem oraz wyeliminowanie zanieczyszczania atmosfery gazami ze spalonego acetylenu przy podgrzewaniu do prostowania „na gorąco", przez wprowadzenie prostowania „na zimno".