Loading

Wagon pocztowy typu 304C

mgr inż. Eugeniusz Kus
OBRBTK - "Pafawag"

"Trakcja i Wagony" nr1/1982

Państwowa Fabryka Wagonów "Pafawag" jest producentem nie tylko lokomotyw elektrycznych, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i wózków do wagonów towarowych, ale również specjalistycznego taboru - między innymi wagonów (ambulansów) pocztowych. W latach od 1965 do 1975 roku wyprodukowano tutaj 340 ambulansów, przeznaczonych dla polskiej służby pocztowej i na eksport. W 1980 roku "Pafawag" podjął seryjną produkcję nowego typu wagonu pocztowego typu 304C. Dokumentację konstrukcyjną tego wagonu opracował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Taboru Kolejowego przy "Pafawag", uwzględniając wymagania techniczne Służby Pocztowej Ministerstwa Łączności.

Ogólna charakterystyka

Wagon jest przeznaczony do przewozu przesyłek pocztowych luzem lub w pojemnikach (kontenerach) w ruchu dalekobieżnym i międzynarodowym. Uwzględniając, że podstawowe rozwiązania konstrukcyjne są wzorowane na zunifikowanych rozwiązaniach, stosowanych w wagonach osobowych, w niniejszym artykule podano jedynie rozwiązania charakterystyczne dla wagonu pocztowego.

Parametry techniczne wagonu są następujące:
- szerokość toru 1435 mm
- długość ze zderzakami 24500 mm
- masa własna 38 t
- ładowność 18 t
- ogrzewanie nawiewne i konwekcyjne elektryczne,
- oświetlenie fluorescencyjne,
- zasilanie dwoma prądnicami prądu stałego.

Pudlo i ostoja

Konstrukcja pudła jest wykonana z blach i profili stalowych, spawanych w jednolitą sa-monośną całość. Aby obniżyć masę wagonu, wprowadzono na dachu ryfle wzdłużne, które umożliwiają częściowe wyeliminowanie podłużnych profili w szkielecie dachu. W zależności od potrzeb wytrzymałościowych na konstrukcję pudła i ostoi zastosowano stal w gatunkach StaSOuY, 18G2ACu, 10HA.

Rozplanowanie i wyposażenie wnętrza

Wnętrze wagonu, pokazane na rysunku, składa się z następujących pomieszczeń: kancelarii 1, magazynu 2, garderoby 3, pomieszczenia wypoczynkowego 4, przedziału WC 5, przedsionków 6 oraz korytarza bocznego 7.
Przedział kancelarii jest przystosowany do rozdziału przesyłek przez brygadę pocztową i wyposażony w: sortownice dla listów, stoły sortownicze, regały na paczki, ramy do zawieszania worków i inne urządzenia ułatwiające pracę załodze ambulansu. Magazyn jest przeznaczony do transportu paczek luzem lub w pojemnikach. Do mocowania pojemników zabudowano na podłodze i ścianach bocznych odpowiednie zapory. Pomieszczenie garderoby ułatwia personelowi przebieranie się i przechowywanie okrycia. Pomieszczenie wypoczynkowe jest wyposażone w cztery wygodne fotele, które umożliwiają wypoczynek na długich trasach.

Ogrzewanie i wentylacja

Wagon jest wyposażony w dwa rodzaje ogrzewania: nawiewne i konwekcyjne elektryczne. Do ogrzewania nawiewnego zastosowano dwa spalinowe agregaty ogrzewcze typu 265.01, umieszczone na podwozili, które tłoczą nagrzane powietrze do wnętrza wagonu przez sieć odpowiednich kanałów rozprowadzających. Powietrze świeże czerpane jest z boku wagonu przez żaluzję i filtr.

Charakterystyka agregatów jest następująca:

- wydajność ogrzewcza jednego agregatu 15000 kcal/h
- wydajność powietrza 520 ms/h
- zużycie paliwa 1,75 l/h
- napięcie znamionowe 1 24 V
- pobór mocy 130 W.

W lecie agregaty mogą być wykorzystywane do wentylacji wagonu. Ogrzewanie agregatami spalinowymi uniezależnia wagon od zewnętrznego źródła zasilania. Oprócz ogrzewania nawiewnego wagon ma ogrzewanie konwekcyjne elektryczno-jednohapięciowe o parametrach:

- napięcie zasilania 3000 V
- ogrzewacze elektryczne typ OK136B
- moc ogrzewacza 0,5 kW
- liczba ogrzewaczy 24.

Urządzenie typu AJO-W5, z aparaturą zasilającą WN i sterującą elektrycznym ogrzewaniem, zabudowane jest wewnątrz wagonu.

Instalacja przeciwpożarowa

Oprócz standardowych gaśnic halonowych, umieszczonych wewnątrz wagonu, skrzynie agregatów ogrzewczych wyposażono w czujniki temperaturowe, które przekazują obsłudze sygnały alarmowe (Wizualne i dźwiękowe) wtedy, gdy w skrzyni zostanie przekroczona temperatura 71 °C.
W tym wypadku obsługa jest zobowiązana odciąć dopływ paliwa do agregatów i uruchomić gaśnice, podając czynnik gaszący (halon) przewodami do skrzyni agregatów.

Plan wagonu pocztowego typu 304C
1 - kancelaria,
2- magazyn,
3- garderoba,
4 - pomieszczenie wypoczynkowe,
5 - przedział WC,
6 - przedsionek,
7 - korytarz